Board of Advisers

 • R.K. Agnihotri, Rajasthan Formerly Dept. of Linguistics, Delhi University
 • Sri G. S. Asiwal, Madhya Pradesh Senior Trade Union Leader, Bhopal
 • P.M. Bhargava, Andhra Pradesh Founder-Director, CCMB, Hyderabad
 • Vasanthi V. Devi, Tamil Nadu Former Vice Chancellor & President, KALVI, Chennai
 • Hiren Gohain, Assam Poet & Literary Critic, Guwahati
 • Sudarshan Iyengar, Gujarat Vice Chancellor, Gujarat Vidyapeeth
 • Sri Devanooru Mahadeva, Karnataka Writer & Activist for Social Justice, Bangalore
 • Sri Kedarnath Pandey, Bihar Secy., Bihar Madhaymik Shikshak Sangh
 • G. G. Parikh, Maharashtra Yusuf Meharally Centre, Mumbai
 • N. D. Patil, Maharashtra Educationist and Peasant Leader, Kolhapur
 • Prabhat Patnaik, Haryana Economist & Professor Emeritus, JNU
 • Ram Puniyani, Maharashtra Writer & All India Secular Forum, Mumbai
 • K. Chakradhar Rao, Andhra Pradesh Deptt. of Economics, Osmania University
 • B. D. Sharma, Delhi Bharat Jan Andolan
 • Sri S. P. Shukla, Uttarakhand Former Commerce Secretary, Govt. of India
 • Jagmohan Singh, Punjab Senior Civil Liberties Activist, Ludhiana
 • Sri Shatrughan Pd. Singh, Bihar President, Bihar Madhaymik Shikshak.Sangh
 • Sri Bhai Vaidya, Maharashtra President, Akhil Bharat Samajvadi Adhyapak Sabha, Pune
 • Prof. Rooprekha Verma, Uttar Pradesh Former Vice Chancellor, Lucknow University