• Prof. R. K. Agnihotri, Rajasthan Formerly Dept. of Linguistics, Delhi University
 • Dr. Vasanthi V. Devi, Tamil Nadu Former Vice Chancellor & President, KALVI, Chennai
 • Dr. Hiren Gohain, AssamPoet & Literary Critic, Guwahati
 • Prof. Sudarshan Iyengar, Gujarat Vice Chancellor, Gujarat Vidyapeeth
 • Sri Devanooru Mahadeva, Karnataka Writer & Activist for Social Justice, Bangalore
 • Sri Kedarnath Pandey, Bihar Gen. Secy., Bihar Madhaymik Shikshak Sangh
 • Dr. G. G. Parikh, MaharashtraYusuf Meharally Centre, Mumbai
 • Prof. N. D. Patil, Maharashtra Educationist and Peasant Leader, Kolhapur
 • Prof. Prabhat Patnaik, Haryana Economist & Professor Emeritus, JNU
 • Prof. Ram Puniyani, Maharashtra Writer & All India Secular Forum, Mumbai
 • Sri S. P. Shukla, Uttarakhand Former Commerce Secretary, Govt. of India
 • Prof. Jagmohan Singh, Punjab Senior Civil Liberties Activist, Ludhiana
 • Sri Shatrughan Pd. Singh, Bihar President, Bihar Madhaymik Shikshak.Sangh
 • Sri Bhai Vaidya, MaharashtraPresident, Akhil Bharat Samajvadi Adhyapak Sabha, Pune
 • Prof. Rooprekha Verma, Uttar Pradesh Former Vice Chancellor, Lucknow University